Настоящата Политика за защита на лични данни се приема от Вирго Клийн ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205862149, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2303, кв. Мошино, ул. Рашо Димитров 66, имейл адрес: info@virgoclean.com, телефон: 0885024445

Вирго Клийн ЕООД  е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

I. Предмет

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да посочи кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със Сайта https://virgoclean.com, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

В случай че имате въпроси към нас във връзка със защитата на Вашите лични данни можете да пишете на имейл адрес: info@virgoclean.com, или да се обадите на телефон: 0885024445

Важно е да знаете, че:

• Визуализирайки Сайта ни, Вие се съгласявате с Общи условия за използване на услугите на https://virgoclean.com и с тази Политика, и потвърждавате, че ги приемате.

• Предоставянето на личните Ви данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашия Сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до Сайта.

• В определени случаи обработването на личните Ви данни може да се извършва на друго правно основание, като например спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др. В тези случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо.

II. Дефиниции

1. Лични данни – всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;

2. Обработване на лични данни – всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;

3. Администратор на лични данни – лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;

4. Сайт – https://virgoclean.com (включително заглавна страница и нейните производни);

5. Основание за обработване на лични данни (основание) – условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.

III. Видове лични данни, цели на обработване и срокове за съхранение

1. Данни, които могат се събират автоматично за всички потребители: По отношение на всички наши потребители в определени случаи ние събираме и обработваме автоматично следните категории лични данни:

IP адрес. Когато посещавате Сайта, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.

Обобщена информация: Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, а именно: IP адрес; ISP (Internet Service Provider – Доставчик на интернет услуга); браузъра, който използвате, когато посещавате Сайта ни (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.); времето, което сте прекарали в Сайта и кои страници в Сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки („Cookies’): Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате нашите интернет страници, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите.

Уеб указатели (Web beacons): Това са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки“ („cookies“).

IV. Ползватели

Ползвател е всяко лице, което зареди Сайта в уеб браузъра си.

Цели: Преброяване на посещаемостта на сайта; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за използване на бисквитки.

V. Как защитаваме вашите лични данни

Наши служители и лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашия сайт. Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси.

За да гарантираме сигурността на нашия Сайт, личните данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) – метод за кодиране на лични данни.

Въпреки, че полагаме всички необходими мерки за защита на вашите данни молим да се има предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.

VI. Колко дълго време съхраняваме вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на нашия Сайт.

Добре е да знаете, че във всеки момент може да се откажете от използването на нашите услуги, както и да оттеглите предоставените изрични съгласия за използване на Вашите лични данни – когато съгласието е основанието за обработването им. В тези случаи ние ще преустановим използването на Вашите данни, както и предоставянето на услугите си спрямо Вас, доколкото това е възможно.

VII. Вашите права

Спрямо приложимото законодателство в областта на защита на личните данни са Ви определени права, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи.

Право на достъп. Имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни.

Право на коригиране. Вие можете да поискате коригирането или допълване на вашите лични данни.

Право на изтриване. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, както и ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

Право на ограничаване на обработването.  Ако например се съмнявате в точността на личните Ви данни, Вие можете да поискате да ограничим обработването им, но без това да води до тяхното окончателно унищожаване.

Право на възражение. Например в случай, че имате съображения от гледна точна на сигурността, и се съмнявате в начина по който съхраняваме вашите лични данни.

Всички гореописани ваши права можете да упражните, като изпратите заявление, отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни. Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към нас.

В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България – Комисия за защита на личните данни, или до съда.

Политика за защита на лични данни
Вирго Клийн | Качественото почистване в София
Последвайте ни Facebook
Последвайте ни YouTube
Последвайте ни Tweeter